Loading...
NHA TRANG PLAZA Đã hoàn thành
NHA TRANG PLAZA
Project introduction
Details
Invester
Hai Van Nam JSC
Location
38 Tran Phu Street, Loc THo Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province