Loading...

Tất cả CBNV luôn được trau dồi về đạo đức, niềm tin và lòng tự hào về Công ty. Từ đó, nhân viên Viteccons luôn ý thức vị trí đóng góp của mình trong việc hình thành văn hóa công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để CBNV Viteccons có được môi trường làm việc tốt nhất.

1. Môi trường làm việc:

 • Năng động và chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có cơ hội để tự khẳng định mình.
 • Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ và hội thảo chuyên đề để bổ sung kiến thức và kinh nghiệm thực tế cho đội ngũ CBNV.
 • Có chính sách thu hút nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ, sinh viên mới ra trường có thành tích học tập giỏi, đạo đức tốt.

2. Chính sách lao động:

 • Công ty thực hiện chế độ làm việc 48 tiếng/tuần.
 • Chế độ nghỉ lễ, phép và nghỉ khác tuân thủ theo qui định của Bộ Luật Lao Động.
 • CBNV Viteccons đến nơi làm việc phải mặc đồng phục theo qui định.
 • Văn phòng làm việc luôn thoáng mát, sạch sẽ, trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho công việc.
 • Công ty cũng trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cho người lao động làm việc tại các công trường.

3.  Giá trị văn hóa người Viteccons

 • Tin Cậy;
 • Tôn Trọng
 • Thấu Hiểu
 • Tận Tâm;
 • Trọn Vẹn;

4. Tiền lương:

 • Hệ thống tiền lương xây dựng trên cơ sở công việc được giao và hiệu quả Công việc thực hiện.
 • Định kỳ trong năm, Công ty sẽ xem xét thực hiện công việc của CBNV để làm cơ sở tăng lương thông qua việc nhận xét đánh giá của cấp lãnh đạo trực tiếp.
 • Ngoài tiền lương Công ty cũng có chính sách thưởng thỏa đáng nhằm động viên khuyến khích tinh thần làm việc cho CBNV. Thưởng Lễ, Tết và thưởng theo hiệu quả công việc.

5. Bảo hiểm xã hội:

 • Thực hiện trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động theo qui định hiện hành. Các chế độ về thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, trợ cấp thôi việc theo đúng qui định của pháp luật.

6. Kỷ luật trong Công ty:

CBNV được yêu cầu phải nghiêm túc thực hiện những qui định sau:

 • Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết nội bộ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Tuân thủ tuyệt đối sự phân công công việc và điều động của cấp trên.
 • Báo cáo đầy đủ và trung thực nhiệm vụ được giao. Khi gặp khó khăn trong công việc phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên để giải quyết kịp thời.
 • Cán bộ đặc trách công tác chuyên môn nghiệp vụ không được lợi dụng chức quyền để nhận hoa hồng, tiền bồi dưỡng từ khách hàng dưới bất cứ hình thức nào gây mất uy tín cho Công ty.
 • Không được dùng danh nghĩa của Công ty để làm việc cá nhân. Nghiêm cấm các hành vi gian dối trong lao động và trong tác nghiệp dẫn đến thiệt hại về tài sản và lợi ích của Công ty.
 • Nghiêm cấm mọi hình thức tiết lộ thông tin, tự ý mang tài liệu ra khỏi văn phòng làm việc hoặc cung cấp thông tin của Công ty ra bên ngoài khi chưa có sự đồng ý của cấp trên.
 • Giữ bí mật kinh doanh của Công ty.
 • Không được tiết lộ thông tin về thu nhập của Cá nhân.