Loading...
NHÀ MÁY ABB - TIÊN SƠN Đã hoàn thành
NHÀ MÁY ABB - TIÊN SƠN
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
ABB.,Ltd
Địa Chỉ
Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, Tỉnh Bắc Ninh