Loading...
KHO F CẢNG BOURBON BẾN LỨC - LONG AN Đã hoàn thành
KHO F CẢNG BOURBON BẾN LỨC - LONG AN
KHO F CẢNG BOURBON BẾN LỨC - LONG AN
KHO F CẢNG BOURBON BẾN LỨC - LONG AN
KHO F CẢNG BOURBON BẾN LỨC - LONG AN
KHO F CẢNG BOURBON BẾN LỨC - LONG AN
KHO F CẢNG BOURBON BẾN LỨC - LONG AN
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công ty CP Bourbon Bến Lức
Địa Chỉ
Ấp Thuận Đạo, Thị Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.
Quy mô
12.000 m2
Thời gian thi công
4 tháng