Loading...
VĂN PHÒNG 198 BÀU CÁT Đã hoàn thành
VĂN PHÒNG 198 BÀU CÁT
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Ông Nguyễn Kim Hải
Địa Chỉ
198 Bàu Cát, Phường 11, Quận 10, TP.HCM