Loading...
CARINA PLAZA Đã hoàn thành
CARINA PLAZA
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công Ty Cổ Phần Đầu tư Năm Bảy Bảy
Địa Chỉ
Đại Lộ Đông Tây, Phường 16, Quận 8, TP.HCM