Loading...
BIG C BẮC GIANG Đã hoàn thành
BIG C BẮC GIANG
BIG C BẮC GIANG
BIG C BẮC GIANG
BIG C BẮC GIANG
BIG C BẮC GIANG
BIG C BẮC GIANG
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công Ty CP Bất Động Sản Việt Nhật
Địa Chỉ
Xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang