Loading...
CAO ỐC VĂN PHÒNG NGUYỄN LÂM Đã hoàn thành
CAO ỐC VĂN PHÒNG NGUYỄN LÂM
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyễn Lâm
Địa Chỉ
133 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, TP.HCM