Loading...
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG Đã hoàn thành
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG
THE OASIS I GIAI ĐOẠN IV - BÌNH DƯƠNG
Giới thiệu dự án
Thông tin chi tiết
Chủ đầu tư
Công Ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI)
Địa Chỉ
Khu Đô Thị Việt Sing, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương