Loading...
VITECCONS CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM QUYỀN GIÁM ĐỐC DỰ ÁN
May 22, 2021

Sáng ngày 22/05/2021, Viteccons đã tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Cán bộ quản lý của công ty.  
Hội nghị đã công bố quyết định số  23/QĐBN – 2021 của TGĐ về việc bổ nhiệm ông Võ Ngọc Phong giữ chức vụ quyền Giám đốc dự án Viteccons kể từ ngày 17/05/2021. 

Ông Phan Huy Vĩnh _ Tổng Giám Đốc tặng hoa và trao quyết định bổ nhiệm quyền Giám Đốc Dự án cho ông Võ Ngọc Phong 

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Võ Ngọc Phong trên cương vị mới, TGĐ Phan Huy Vĩnh đề nghị Tân Giám Đốc Dự án tiếp tục nỗ lực cùng tập thể Anh, Em BCH đoàn kết, tập trung trí tuệ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, Tân Giám Đốc Dự án gửi lời cảm ơn về sự quan tâm, tin tưởng của BLĐ công ty đối với bản thân; đồng thời hứa sẽ cố gắng phấn đấu, rèn luyện hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.